دانشگاه های انگلیسی زبان اوکراین

اوکراین ◄ دانشگاه های انگلیسی زبان اوکراین

تقریبا در تمام دانشگاه های اوکراین تا مقطع لیسانس در تمامی رشته ها از سال 2010 به زبان انگلیسی ارائه می شود.تنها رشته هایی که به زبان انگلیسی ارائه نمی شوند رشته های هنر می باشند.

در رشته های پزشکی هم تا پزشکی عمومی و دندانپزشی و داروسازی به زبان انگلیسی ارائه می گردند.

در مقطع فوق لیسانس و دکترا تنها در 20% از رشته ها زبان انگلیسی ارائه می شود.

لازم به ذکر است شهریه رشته ها به زبان انگلیسی بین 1000تا 1500 دلار گران تر می باشد.

دانشگاه هوا و فضای كيف(نائو) : از 3900-4900 دلار و به زبان انگلیسی 1000 دلار گرانتر و خوابگاه ماهیانه 50-120 دلار

دانشگاه هوا و فضای خارکف(خايي) در شهر خاركف : از دلار 2200به بالا و خوابگاه ماهیانه 30-60 دلار.2

دانشگاه خلبانی کرووگراد در شهر کرووگراد : دوره دو ساله 2500 دلار.3

دانشگاه معماری کیف (کیسی) : از 3300 دلار به بالا و خوابگاه.4

120-30در ماه ، بیمه 200-90 دلار و صدور اقامت 40 دلار

دانشگاه هنر و موسیقی چایکوفسکی در کیف :  از4500-5400 دلار در سال و خوابگاه ندارد و بیمه 90 دلار و صدوراقامت 40 دلار

دانشگاه طراحی و دیزاین کیف :  از 3000 دلار در سال به بالا و خوابگاه ندارد و بیمه 90-200 دلار و صدور اقامت 40 دلار

دانشگاه زبان شناسی کیف(ایلنیاز) :  از 3500 دلار درسال به بالا.7

دانشگاه کشتی سازی اُدسا در اُدسا: از2400-3500 دلار در سال.8

دانشگاه کشتی سازی ماری اُپل :  از 1800-2500 دلار در سال.9

دانشگاه علوم پزشکی باگامولتس کیف :

پزشکی به روسی 3200 دلار پزشکی به انگلیسی 4300  دلار و دندانپزشکی به روسی 3800 دلار به انگلیسی 4500 دلار و داروسازی 3200 دلار و خوابگاه 60-120 دلار و بیمه 90-200 دلار و صدور اقامت 40 دلار

دانشگاه علوم پزشکی پولتاوا در شهر پولتاوا :

دندانپزشکی به روسی از3400 دلار و دندانپزشکی به انگلیسی از 4000 دلار و پزشکی به روسی 3000 دلار و پزشکی به انگلیسی 3800 دلار و خوابگاه 50-30 دلار در ماه و بیمه 90-200 دلار و صدور اقامت 40 دلار

دانشگاه ریاست جمهوری(مائوپ) در شهر کیف:

شامل آموزش، کتاب، بیمه، کارت دانشجویی و صدوراقامت و خوابگاه از 3500 یورو

دانشگاه شفچنکو در شهر کیف : شامل آموزش ، کتاب ، بیمه کارت دانشجویی و صدور اقامت و خوابگاه از 4800 یورو

دانشگاه یوروپین در شهر کیف : شامل آموزش ، کتاب ، بیمه ، کارت دانشجویی و اقامت و خوابگاه از 3500 یورو.14

تذكر: كليه شهريه هاي اعلام شده فوق قابل تغييروافزايش است

مطالب مرتبط