حذف سیستم پیشین ویزای تخصصی و مهارت جهت مهاجرت به استرالیا

قابل توجه آن دسته از متقاضیان محترمی که ویزاهای شماره 175، 176 و 475 را در مرحله ی بررسی داشتند، میرساند: درخواست ویزاهای مذکور حذف شده و از این پس نیز به درخواست های این ویزاها ترتیب اثر داده نخواهد شد.هزینه هایی که بابت اخذ ویزاهای فوق به اداره ی مهاجرت پرداخت شده است، به متقاضیان برگردانده شده و پرونده های مربوطه بسته خواهد شد.
توجه داشته باشید که پرونده متقاضیانی که درخاک استرالیا حضور دارند وهمچنین متقاضیان ویزاهای 885، 886 و487همچنان باز بوده و درخواستشان در حال بررسی میباشد.
خوشبختانه اکثر متقاضیان اقامت دائم مستقل (175) ویزای خود را دریافت کرده اند و بیشترین تاثیر این تصمیم جدید مربوط به افرادیست که اسپانسر خانوادگی داشته اند. این امر به منظور ایجاد محدودیت در اخذ ویزای اقامت از طریق اسپانسر خانوادگی لحاظ شده است.
با آرزوی موفقیت

مطالب مرتبط