برنامه مهاجرت استانی مانیتوبا در سال ۲۰۱۵

به نقل از وب سایت اداره مهاجرت استان مانیتوبا در سال ۲۰۱۵ دولت کانادا، ظرفیتی بالغ بر ۵۰۰۰ پرونده به برنامه انتخاب استانی مانیتوبا اختصاص داده است. اداره مهاجرت استان مانیتوبا خبر از بازگشایی روش نیرو های تخصصی خارجی در اوایل بهار سال ۲۰۱۵ را داده است. همانگونه که پیشترها نیز در بخش اخبار وب سایت منتشر شده بود، استان مانیتوبا علاوه بر روش معمول نامزدی از طریق پیشنهاد شغلی معتبر از کارفرمای کانادایی، فرصتی را نیز در اختیار آن دسته از متقاضیانی نیروی تخصصی قرار می دهد که دارای دوست نزدیک، اقوام دور و یا فامیل نزدیک در این استان می باشند.

لطفا جهت بروز رسانی اطلاعات این خبر در مارچ ۲۰۱۵، اخبار این وب سایت را پیگیری نمایید. لازم به ذکر است که پذیرش متقاضیان برنامه انتخاب استانی که دارای پیشنهاد شغل از کارفرمای کانادایی یا دعوت نامه از استان منیتوبا هستند (طی برنامه نیروی تخصصی خارجی منیتوبا یا استخدام استراتژیک) ادامه دارد.

مطالب مرتبط