برنامه خویش فرمایی کبک 2016

برنامه خویش فرمایی کِبِک
این برنامه مهاجرتی از آغاز ماه آپریل 2016 تنها با سهمیه 50 درخواست باز گشایی شد. متقاضیان برنامه خویش فرمایی استان کبک نیز باید دارای شرایط خاصی باشند که این شرایط عبارتند از:
– دارا بودن حداقل سیصد هزار دلار کانادا دارایی خالص
– دارا بودن حداقل 2 سال سابقه مدیریت طی 5 سال قبل از درخواست در کسب و کاری که خود به تنهایی و یا به اتفاق همسر خود صاحب و یا سهامدار آن هستند.
– اعلام علاقه‌مندی خود برای ادامه فعالیت تجاری‌شان در کبک
شرط آگاهی به زبان فرانسه در سطح ب2 برای این برنامه نیز متقاضی را نه تنها از محدودیت سهمیه تعیین شده معاف می‌سازد بلکه درخواست متقاضی را نیز در الویت بررسی قرار خواهد داد.

مطالب مرتبط