بان‌کی مون: ویرانه‌های غزه دردناک است ولی امنیت اسرائیل باید حفظ شود!

مطالب جذابی که ممکن است علاقه داشته باشید...