اقامت دائم سوئد

اقامت دائم سوئد
اقامت دائم سوئد به معنی دارا بودن اجازه اقامت و زندگی در سوئد به مدت نا محدود است و در صورت تمایل شخص دارای اقامت بعد از گذشت 5 سال امکان دریافت تابعیت کشور سوئد نیز ممکن می باشد.
از جمله متداول ترین روش های کسب اقامت دائم سوئد برای افراد مقیم خارج از اروپا از طریق کار در شرکت شخصی و یا استخدام در یک شرکت است. کار در شرکت شخصی یا همان ثبت و راه اندازی شرکت مدت کوتاهتری برای رسیدن به اقامت نیاز دارد. مدت این پروسه در صورت مطابقت با شرایط اداره مهاجرت برای خرید یک شرکت و یا ثبت آن 2 سال می باشد.
از طریق استخدام در یک شرکت سوئدی نیز امکان رسیدن به اقامت دائم وجود دارد که اداره مهاجرت سوئد بعد از گذشت 4 سال کار در آن شرکت به درخواست کننده اقامت دائم خواهد داد.

مطالب مرتبط