اخذ اقامت آمریکا از طریق سرمایه گذاری کوتاه مدت

آمریکا ◄ اخذ اقامت آمریکا از طریق سرمایه گذاری کوتاه مدت

موسسه حقوقی مبین عدالت با استفاده از تجارب وکلای زبده ایرانی و روابط وکلای امریکایی و تجارب آنها در امر سرمایه گذاری در کشور امریکا زمینه گرفتن اقامت ایرانیانی که سرمایه ای فقط در حدود 200000 دلار دارند در امریکا فراهم آورده اند. گفتنی است زمان انجام این پروسه حدود  1 سال بوده و این سرمایه علاوه بر این که زمینه گرفتن اقامت امریکا را برای فرد سرمایه گذار و خانواده وی فراهم می کند علاوه بر آن می تواند باعث پیشرفت های مالی برای فرد سرمایه گذار نیز فراهم کند.

نگرانی سرمایه گذاران ایرانی  از بابت از بین رفتن سرمایه و یا حق الوکاله ایشان با گارانتی اخذ مبلغ حق الوکاله به شرط گرفتن ویزا کاملا زدوده خواهد شد.

برای آن دسته از مهاجرینی که قصد گرفتن green cardامریکا را به صورت مستقل دارند می توان با سرمایه ای در حدود 500000 دلار و کمتر از 1 سال green cardامریکا را فراهم کردکه حق الوکاله این امر نیز فقط در صورتی دریافت می شود که پروسه مهاجرت به امریکا با موفقیت انجام شود. تمامی مبالغ فوق جهت سرمایه گذاری در آمریکا در حساب شخص سرمایه گذار خواهد بود.

مطالب مرتبط